Formare Profesională

CURSURI  ECDL
LICEENI/ STUDENTI:
v Seria înscriere generală unică - 140 lei;
v 1 modul – 65 lei (formare 45 lei + examinare 20 lei)

§  Ecdl profil start bac (serie inscriere + 4 module) - utilizator avansat 400 lei
§  Ecdl profil bac (serie inscriere + 6 module)- utilizator experimentat - 530 lei
§  Ecdl start (serie inscriere + 4 module) - 400 lei
§  Ecdl standard (serie inscriere + 7 module) - 595 lei
Alte taxe:

ü  reexaminare - 30 lei;
ü  simulare – 10 lei;
ü  permis – 20 lei.

ADULTI:
v Seria înscriere generală unică - 170 lei;
v 1 modul – 100 lei (formare 80 lei + examinare 20 lei)

§  Ecdl start (serie inscriere + 4 module) 570 lei
§  Ecdl standard (serie inscriere + 7 module) – 870 lei
§  Ecdl  profil didactic (serie inscriere + 6 module) - 770 lei
Alte taxe:

ü  reexaminare - 30 lei;
ü  simulare - 10 lei;
ü  permis – 30 lei.
                                                                                                    
ECDL AVANSAT:            
v Seria înscriere generală unică - 170 lei;
v 1 modul – 110 lei (formare 80 lei + examinare 30 lei)

§  Serie înscriere + 4 module - 610 lei
Alte taxe:

ü  reexaminare - 40 Ron;
ü  simulare - 12 Ron;
ü  permis – 30 Ron.


LICEENI/ STUDENTI:

v Ecdl start (4 module)
1. Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar.
v Ecdl standard (7 module)
1.Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar;  + alte 3 module la alegere din  PrezentariBaze de date, IT security, Image Editing, Web Editing, 2D CAD.
v Ecdl profil start bac (4 module) - utilizator avansat

    1. Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar.
v Ecdl profil bac (6 module) - utilizator experimentat
1.Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar; 5. Prezentari;  6. Baze de date.
ADULTI:
v Ecdl start (4 module)
    1. Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar.
v Ecdl standard (7 module)
    1.Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabelar; + alte 3 module la alegere din  PrezentariBaze de date, IT security, Image Editing, Web Editing, 2D CAD.
v Ecdl profil didactic (6 module)
    1.Utilizarea computerului; 2. Instrumente online; 3. Editare de text;  4. Calcul tabular; 5. Prezentari; 6. Baze de date.
ECDL AVANSAT (4 module):
     1. Editare de text Avansat; 2. Calcul tabelar Avansat; 3. Baze de date Avansat; 4. Prezentari Avansat.


Titlul cursului:
Curs pregătire examinare ECDL (European Computer Driving Licence)
Domeniul ocupaţional:
Informatică / Tehnologia informației
Descriere:
Este un program de pregătire în vederea certificării aptitudinilor de operare pe calculator.
Obiective:
Deprinderea cu lucrul cu calculatorul la nivel de cunoștințe generale, competențe în domeniul sistemului operator și a pachetelor Office. În funcție de tipul de certificare ales se pot susține următoarele module:

  1.   Utilizarea computerului
  2.   Instrumente online
  3.   Editare de text
  4.   Calcul tabelar
  5.   Prezentări
  6.   Baze de date
  7.   Web Editing
  8.   Image Editing
  9.   IT Security
10.   2D CAD
11.   Editare de text Avansat
12.   Calcul tabular Avansat
13.   Prezentări Avansat
14.   Baze de date Avansat
Tipul de certificat obţinut de absolvenți:
1.Certificat ECDL START (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus)
2. Certificat ECDL STANDARD (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 4 din lista de mai sus + înca 3 la alegere din următoarele)
3. Certificat ECDL PROFIL BAC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
4. Certificat ECDL PROFIL DIDACTIC (cuprinde obligatoriu modulele numerotate de la 1 la 6 din lista de mai sus)
5. Certificat ECDL PROFIL (oricare modul sau combinatie de module din lista de mai sus)
6. Certificat ECDL AVANSAT (cuprinde unul sau mai multe din modulele numerotate de la 11 la 14 din lista de mai sus)
7. Certificat ECDL EXPERT (cuprinde minim 3 module nivel avansat promovate și certificate)
8. Certificat ECDL START/COMPLET (pentru candidatii care posedă card de aptitudini)
- Certificatele sunt recunoscute pe plan internațional în 150 de țări
Loc de muncă posibil după finalizarea cursului:
Persoanele care finalizează acest curs prin certificare pot accesa orice loc de muncă unde este folosit calculatorul. Este foarte important pentru toate persoanele care lucrează în administrația publică, deoarece competențele de lucru cu calculatorul au fost cerute oficial prin Hotărârea de Guvern nr. 1007 din 4 octombrie 2001.
Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional
Studenții își pot echivala diverse cursuri de informatică cu Permisul ECDL la anumite universități.
Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.
Carieră:
Perspectiva pe piața muncii: în creștere
Condiţii de acces:
Se pot înscrie absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu, de 8 clase.
Pre-înscriere:
Rezervarea locului la cursul următor se poate face prin telefon sau e-mail, indicând numele și prenumele, un telefon de contact și adresa de e-mail.
Înscriere:
Acte necesare pe care trebuie să le aveți la înscriere - în original:
- Carte de identitate / Buletin de identitate;
- Adeverință școlară pentru elevi/student pentru a beneficia de reducere.
Numărul  de participanţi pe grupe de pregătire:
- pentru partea de teorie: maxim 14, fiecare cu calculator individual;
- pentru partea practică: maxim 14, fiecare cu calculator individual.
Formele  de organizare a programului de formare:
Curs și practică
Planul de pregătire:
Conform programei oficiale publicate aici: Programa ECDL
Materiale de curs:
- se asigură suport de curs în format electronic / pe suport de hârtie;
- alte materiale pregătite de formatori.
Formatori:
Persoane cu studii superioare de specialitate atestate, cu experiență în domeniu
Durata de pregătire:
- 40h, care se extind pe o perioadă de 2 luni.
Orar:
Se va stabili de comun acord între cursanți, formator și Fundația Sfântul Ioan Bosco, 2 ședințe pe săptămână a câte 2-3 h/ședință
Data de începere a cursului:
La formarea unei grupe de minim 10 candidați
Locul de desfăşurare:
Sala existentă în cadrul Fundației Sfântul Ioan Bosco pentru teorie și practică – Str. Tazlăului, nr. 9, Bacău.
Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională:
Cursanţii vor fi testaţi periodic prin diferite metode, pe toată durata cursului, pentru a li se verifica nivelul de competențe dobândite.
Evaluarea se va face prin chestionar on-line pentru fiecare din cele 6 module. Pentru fiecare modul trebuie obținut un punctaj de cel puțin 75%; în caz contrar trebuie refăcut într-o altă sesiune de examinare.
Prezența:
Frecventarea cursului de formare este foarte recomandată.
Preț total curs:
Liceeni/Studenți:
·ECDL PROFIL START BAC (serie inscriere + 4 module) – 400 Ron;
·ECDL PROFIL BAC (serie inscriere + 6 module) – 530 Ron;
·ECDL START (serie inscriere + 4 module) – 400 Ron;
·ECDL STANDARD (serie inscriere + 7 module) – 595 Ron;
Adulți:
·ECDL START (serie inscriere + 4 module) – 570 Ron;
·ECDL PROFIL DIDACTIC (serie inscriere + 6 module) – 770 Ron;
·ECDL STANDARD  (serie inscriere + 7 module) – 870 Ron;
·ECDL AVANSAT (serie inscriere + 4 module) – 570 Ron.
Condiții și modalități de plată:
În preț sunt incluse:

- seria de înscriere generală unică
- 140 Ron – elevi/studenți
- 170 Ron – adulți, care se va achita la înscrierea candidatului;

- taxa de formare și examinare care se va achita ori integral la începerea cursului, ori în două tranșe (jumătate din preț la data începerii cursului, iar cealaltă jumătate în timpul cursului, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data finalizării cursului). Neachitarea completă a taxei implică imposibilitatea prezentării la examen. 

Alte taxe:

-  reexaminare            - 30 Ron elevi/studenti/adulti
-  simulare(obțional)   - 10 Ron elevi/studenti/adulti
-  permis ECDL           - 20 Ron elevi/studenti
                                 .- 30 Ron adulti.

Observații:
Persoanele care dețin cunoștințele necesare (prezentate în programă aici) se pot prezenta direct la examinare.
 Seria de înregistrare unică ECDL, odată achiziționată este valabilă pe timp nelimitat. În baza acesteia se vor putea susține oricând examinări pentru modulele ECDL.
 Alte detalii - la secretariatul Fundației Sfântul Ioan Bosco.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fii sincer si educat...